มยส. มอบทุนการศึกษาแก่นักเรียนใน 3 จังหวัดชายแดนใต้

จากการที่ได้รับทุนสนับสนุนเพื่อทุนการศึกษาจาก มูลนิธิพันเอกเกษม นันทกิจ จำนวน 50,000 บาท ทั้งนี้ เมื่อวันที่ 12 พ.ย. ที่ผ่านมา ทีมงาน มยส. ลงพื้นที่ จ.สตูล เพื่อมอบทุนการศึกษา แก่นักเรียนที่ได้รับคัดเลือกที่โรงเรียนอนุบาลสตูล จำนวน 2 ราย ดังนี้


1. เด็กชายอัครฐาน หนูชูสุข                                           2. เด็กชายอาทิต เจ๊ะเล๊ะ

ในวันที่ 13-14 พ.ย. ทีมงานพร้อมด้วย ผศ.ปิยะ กิจถาวร รองประธานมูลนิธิฯ และ นพ.สุภัทร ฮาสุวรรณกิจ เลขาธิการมูลนิธิฯ
ลงพื้นที่ ใน จ.ปัตตานี และจ.นราธิวาส เพื่อมอบทุนการศึกษาให้น้องๆ ที่โรงเรียนเตรียมวิทยา อ.มายอ จ.ปัตตานี จำนวน 3 ราย


1. นางสาวฮาลีเมาะ กะรุมอ                                            2. เด็กหญิงซูนีตา มะแซ


3. นางสาวรุสนี สาและอารง

มูลนิธิบ้านเด็กกำพร้า อ.บานา จ.ปัตตานี จำนวน 2 ราย


1. นางสาวฮายาตี มะดีเนาะ                                            2. เด็กหญิงซีตีนูรียา อีแต

โรงเรียนยุวอิสลามวิทยามูลนิธิ อ.มายอ จ.ปัตตานี จำนวน 1 ราย


1. นางสาวซุฮัยลา โน๊ะ

มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ จ.นราธิวาส จำนวน 2 ราย


1. นางสาวนาทาษา รอยะ                                              2. นายมะรง บือราเฮง

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี


1. นางสาวซัลมา สุขมาศ

โรงเรียนเวียงสุวรรณวิทยาคม

1. นายอาวี มามุ

โรงเรียนรอมาเนีย

1.เด็กหญิงซีตีอามีเนาะห์ เตะ

ทาง มยส. ขอเป็นกำลังใจให้น้องๆ ตั้งใจเรียนต่อไป และหวังว่าน้องจะได้ทำตามความฝันที่ได้ตั้งใจไว้ค่ะ ^^


โพสเมื่อ : 2017-12-06 อ่าน : 914

โพสล่าสุด

  • มยส. อีกหนึ่งความตั้งใจ..ที่อยากให้สังคมสงบสุข (2)
  • มยส. อีกหนึ่งความตั้งใจ..ที่อยากให้สังคมสงบสุข
  • ทีมงาน มยส. สอนน้องๆ บัณฑิตอาสาใช้แอพลิเคชั่น DSRR CONNECT
  • มยส. เข้าร่วมกิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการ "ภาคประชาสังคมกับการแก้ไขปัญหาและพัฒนาที่ยั่งยืน" จัดโย ศอ.บต.
  • สถาบันสันติศึกษารับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิชาความขัดแย้งและสันติศึกษา
  • กิจกรรมดีๆ ตอนที่ 2 : กิจกรรมสาธิตการใช้บริการห้องสมุด โดยโครงการส่งเสริมรักการอ่าน
  • กิจกรรมดีๆ ตอนที่ 1 : กิจกรรมนิทานสัญจร โดยโครงการส่งเสริมรักการอ่าน
  • ศ.ดร.นพ.วีระศักดิ์ จงสู่วิวัฒน์วงศ์ ประธานมูลนิธิฯ ได้รับรางวัลสมเด็จพระวันรัต ประจำปี 2560
  • Tags