ศ.ดร.นพ.วีระศักดิ์ จงสู่วิวัฒน์วงศ์ ประธานมูลนิธิฯ ได้รับรางวัลสมเด็จพระวันรัต ประจำปี 2560


ร่วมแสดงความยินดีกับ ศาสตราจารย์นายแพทย์วีระศักดิ์ จงสู่วิวัฒน์วงศ์ประธานมูลนิธิเพื่อการเยียวยาและสร้างความสมานฉันท์ชายแดนใต้ (มยส.) เนื่องในโอกาสได้รับรางวัลสมเด็จพระวันรัต ประจำปี 2560 โดยแพทยสมาคมแห่งประเทศไทย ในประบรมราชูปถัมภ์ เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2560 ที่ผ่านมา ในฐานะผู้ที่มีผลงานดีเด่นและเป็นแพทย์ผู้สมควรได้รับการยกย่อง

ทั้งนี้ ท่านเป็นแพทย์และนักระบาดวิทยาที่มีความรอบรู้ทั้งด้านการวิจัยและการพัฒนาทำให้ใช้วิชาแพทยศาสตร์ที่ได้ร่ำเรียนมาสร้างประโยชน์ให้กับสังคมไทยอย่างต่อเนื่องกว่า 40 ปี ตั้งแต่การทำงานเป็นแพทย์บริการประชาชนในชนบทการกลับเข้ารับราชการเป็นนักวิชาการในมหาวิทยาลัย ทำให้วงวิชาการสาธารณสุขไทยได้รับความยอมรับอย่างกว้างขวางจากประเทศเพื่อนบ้านในเอเซีย เมื่อปัญหาความรุนแรงในจังหวัดชายแดนภาคใต้ประทุขึ้น ท่านยังได้ใช้ความยอมรับทางวิชาการของตนระดมความร่วมมือข้ามวัฒนธรรม ติดตามช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุรุนแรง เพื่อฟื้นฟูสรรถนะทางจิตใจและการงานให้กลับคืนสู่สังคม

สำหรับรางวัลสมเด็จพระวันรัตของแพทยสมาคมฯ เริ่มให้มาตั้งแต่ พ.ศ. 2514 เป็นรางวัลในฐานะแพทย์ผู้มีผลงานดีเด่น ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์และด้วยความรับผิดชอบในหน้าที่โดยสม่ำเสมอ


โพสเมื่อ : 2018-01-20 อ่าน : 688

โพสล่าสุด

  • มยส. อีกหนึ่งความตั้งใจ..ที่อยากให้สังคมสงบสุข (2)
  • มยส. อีกหนึ่งความตั้งใจ..ที่อยากให้สังคมสงบสุข
  • ทีมงาน มยส. สอนน้องๆ บัณฑิตอาสาใช้แอพลิเคชั่น DSRR CONNECT
  • มยส. เข้าร่วมกิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการ "ภาคประชาสังคมกับการแก้ไขปัญหาและพัฒนาที่ยั่งยืน" จัดโย ศอ.บต.
  • สถาบันสันติศึกษารับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิชาความขัดแย้งและสันติศึกษา
  • กิจกรรมดีๆ ตอนที่ 2 : กิจกรรมสาธิตการใช้บริการห้องสมุด โดยโครงการส่งเสริมรักการอ่าน
  • กิจกรรมดีๆ ตอนที่ 1 : กิจกรรมนิทานสัญจร โดยโครงการส่งเสริมรักการอ่าน
  • ศ.ดร.นพ.วีระศักดิ์ จงสู่วิวัฒน์วงศ์ ประธานมูลนิธิฯ ได้รับรางวัลสมเด็จพระวันรัต ประจำปี 2560
  • Tags