โครงการส่งเสริมรักการอ่านของเด็กนักเรียนโรงเรียนบันนังสตาอินทรฉัตรมิตรภาพที่ 200 ที่ระลึก ส.ร.อ.


ตอนที่ 1 : กิจกรรมนิทานสัญจร

            กิจกรรมที่ดำเนินการภายใต้โครงการส่งเสริมรักการของเด็กๆนักเรียนโรงเรียนบันนังาตาอินทรฉัตรมิตรภาพที่ 200 ที่ระลึก ส.ร.อ. ดำเนินการไปแล้ว 5 กิจกรรม  โดยมีกิจกรรมที่ทำต่อเนื่อง 3 กิจกรรม ประกอบด้วย กิจกรรมแสตมป์รักการอ่าน กิจกรรมหนูน้อยเสียงตามสาย และกิจกรรมส่งเสริมการอ่านประจำเดือน

   

          รูปแบบกิจกรรม: จัดกลุ่มอ่านนิทานให้เด็กๆ ฟัง โดยจะให้เด็กๆ มีส่วนร่วมในการเลือกนิทาน ว่าอยากฟังเรื่องไหน ในการอ่านแต่ละเรื่อง จะมีการตั้งคำถามเพื่อให้เด็กๆ มีส่วนร่วมในการทำกิจกรรม ให้เขาได้ฝึกคิด ฝึกการสื่อสารให้แก่พวกเขาอีกด้วย ที่เลือกนำนิทานไปทำกิจกรรมกับเด็กๆ เพราะเป็นสิ่งที่เด็กๆ ชอบ และสามารถนำคำสอนของนิทานไปประยุกต์ใช้กับชีวิตประจำวันของพวกเขาด้วย และที่สำคัญการที่ไปอ่านนิทานให้เด็กฟัง เพื่อจะกระตุ้นให้เด็กๆ หันมาสนใจหนังสือมากยิ่งขึ้น 

          ผู้เข้าร่วม : กิจกรรมนี้มีผู้เข้าร่วมจำนวน 12 คน ประกอบด้วย เด็กอายุ 2 -11 ปี จำนวน 9 คน และ ผู้ปกครองจำนวน 3 คน

          ผลของกิจกรรม : สำหรับกิจกรรมนี้ถือว่าเด็กๆ ให้การตอบรับเป็นอย่างดี และเรียกร้องให้กลับมาจัดอีกครั้ง สำหรับผู้ปกครองก็สะท้อนมาว่าเป็นกิจกรรมที่ดีที่ลูกๆ ได้มาทำกิจกรรมในลักษณะนี้ เพราะไม่ต้องกังวลว่าลูกจะไปเล่นซนที่ไหน


โพสเมื่อ : 2018-04-22 อ่าน : 247

โพสล่าสุด

  • มยส. อีกหนึ่งความตั้งใจ..ที่อยากให้สังคมสงบสุข (2)
  • มยส. อีกหนึ่งความตั้งใจ..ที่อยากให้สังคมสงบสุข
  • ทีมงาน มยส. สอนน้องๆ บัณฑิตอาสาใช้แอพลิเคชั่น DSRR CONNECT
  • มยส. เข้าร่วมกิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการ "ภาคประชาสังคมกับการแก้ไขปัญหาและพัฒนาที่ยั่งยืน" จัดโย ศอ.บต.
  • สถาบันสันติศึกษารับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิชาความขัดแย้งและสันติศึกษา
  • กิจกรรมดีๆ ตอนที่ 2 : กิจกรรมสาธิตการใช้บริการห้องสมุด โดยโครงการส่งเสริมรักการอ่าน
  • กิจกรรมดีๆ ตอนที่ 1 : กิจกรรมนิทานสัญจร โดยโครงการส่งเสริมรักการอ่าน
  • ศ.ดร.นพ.วีระศักดิ์ จงสู่วิวัฒน์วงศ์ ประธานมูลนิธิฯ ได้รับรางวัลสมเด็จพระวันรัต ประจำปี 2560
  • Tags